REKLAMA NA STRONACH INTERNETOWYCH

wiosnawogrodzie.pl

  • Baner reklamowy wielkości 1200x100 px 300,00 zł

Czas ekspozycji 2 tygodnie w terminie uzgodnionym z organizatorem. Banery wyświetlane są w systemie rotacyjnym. W pętli wyświetlane są maks. 3 reklamy. Przy całkowitym zajęciu dostępnych przestrzeni reklamowych każdy baner jest wyświetlany co trzecią stronę. Istnieje możliwość wykupienia przestrzeni reklamowej na wyłączność - wówczas system rotacyjny jest wyłączony, a baner wyświetlany jest na każdej stronie. Koszt wyłączności wynosi 700,00 zł/2 tygodnie.

  • Baner reklamowy wielkości 350x150 px 150,00 zł

Czas ekspozycji 2 tygodnie. Banery wyświetlane są na każdej stronie.

renk.pl

Czas ekspozycji 2 tygodnie
baner reklamowy wielkości 1280x600 px w postaci slajdu umieszczony zostanie na stronie startowej.

 

REKLAMA NA PROFILACH FB I INSTAGRAM                 

500 PLN

Jednorazowe umieszczenie postu z materiałem graficznym i tekstowym (dostarczonym przez wystawcę) na profilach - fb.com/wiosnawogrodzie, instagram.com/wiosnawogrodzie. Publikacja nastąpi  w zaplanowanym i uzgodnionym z wystawcą terminie.

 

REKLAMA W RADIOWĘŹLE                                               

200 PLN

Emisja w radiowęźle na terenie kiermaszu, dostarczonych reklam dźwiękowych lub komunikatów. Opłata dotyczy jednego dnia i obejmuje:

  • Emisję spotu o maksymalnej długości 20 sekund
  • 5 emisji w godzinach trwania kiermaszu

 

KOLPORTAŻ ULOTEK                                                          

500 PLN

Ulotki rozdawane będą podczas trwania kiermaszu, przez pracowników organizatora. Wystawca zobowiązuje się dostarczyć ulotki najpóźniej 3 dni przed imprezą. Z oferty może skorzystać ograniczona liczba wystawców. Opłata dotyczy 1 dnia kolportażu.

 

EKSPOZYCJA REKLAM                                    

Indywidualna wycena

Możliwość umieszczenia banera lub innych materiałów reklamowych na terenie kiermaszu, poza wykupionym stoiskiem. Lokalizacja i sposób zamocowania oraz zabezpieczenia muszą być uzgodnione każdorazowo z organizatorem.

 

* Podane ceny są cenami netto w PLN. Do podanych cen należy doliczyć podatek 23% VAT.